OFICIÁLNÍ PARTNEŘI IAAF

07/05/2018

V Ostravě se školili rozhodčí na KP

Přípravy na Kontinentální pohár jsou v plném proudu. Probíhá rekonstrukce povrchu na rozcvičovacím stadionu i přelajnování na hlavním stadionu a o víkendu si v Ostravě dali dostaveníčko delegovaní rozhodčí.

Seminář pro rozhodčí za účasti předsedy technické komise IAAF a člena Rady EA Jorge Salceda, měl mezi účastníky velký úspěch. Salcedo, který vzdělává mezinárodní rozhodčí a technické delegáty, našim rozhodčím prezentoval změny pravidel Kontinentálního poháru, které vstoupily v účinnost na konci roku 2017. Rozhodčí si vyzkoušeli také videorozbory sporných situací z předchozích mezinárodních a národních soutěží. Mezi přednášejícími byli také výkonný ředitel KP 2018 Valter Boček či vedoucí sekce rozhodčích a hlavní rozhodčí pro KP Ludmila Pudilová a vedoucí oddělení soutěží ČAS David Bor. Rozhodčí byli seznámeni se systémem přípravných prací na zajištění největší atletické akce, kterou může Česká republika uspořádat, dále se systémem řešení protestů a dovolání, organizací soutěží a novými technickými pravidly, kterými se bude Kontinentální pohár v září v Ostravě řídit. Ten je značně odlišný od předchozích ročníků Kontinentálního poháru a má přinést větší dramatičnost, týmovost a atraktivitu poháru. Semináře se zúčastnilo 54 rozhodčích. Mezi delegovanými rozhodčími byla vidět řada zkušených, ale také nových mladých, pro které půjde v mnoha případech o velkou zkušenost. Potěšující je také účast bývalých vynikajících českých reprezentantek Romany Dubnové (skok vysoký) a Martiny Šestákové (trojskok), které budou při Kontinentálním poháru na ploše již nikoliv v rolích atletech, ale v rolích rozhodčích.